Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

Door Niobe Moen - NLMagazine/Zaandam, Lokale armoede, Gewoon geld geven - De gemeente Zaanstad was de eerste gemeente die zich aansloot aan het het project ‘Gewoon geld geven’ van het Kansfonds.

De gemeente gaat gedurende twee jaar aan 144 gezinnen met een bijstandsuitkering, maandelijks een gift geven van € 150,00. De gemeenten Tilburg en Amsterdam starten dit initiatief later dit jaar. De Hogeschool van Amsterdam onderzoekt wat dat met gezinnen in armoede doet.

Het effect van geld geven

Het idee achter het project: Gezinnen met een bijstandsuitkering krijgen 2 jaar lang 150 euro netto per maand en mogen zelf bepalen waar ze dat geld aan besteden. Er wordt onderzocht wat de effecten zijn op de gezondheid en het geluk van mensen. Er is ook een vergelijkingsgroep die geen gift van 150 euro per maand ontvangt. De twee groepen zijn nodig om te meten of extra geld een verschil maakt. Wie het geld ontvangt en wie niet, is door een loting bepaald. Wel krijgen alle deelnemers aan het onderzoek een vergoeding.

Meer grip door meer financiële ruimte

De onderzoekers hopen zo te weten te komen of meer financiële ruimte en vertrouwen helpen bij het krijgen van meer grip op iemands leven. Wat is het effect is op het welzijn van ouders, mentaal en fysiek, en de kinderen. Ook is een maatschappelijke kosten- en batenanalyse naar wat het de samenleving kan opleveren in vergelijking met het huidige armoedebeleid. De hoop is volgens het Kansfonds dat dit tot een ‘radicaal andere aanpak tot meer bestaanszekerheid en een menswaardiger bestaan leidt en een aanzet biedt voor een ander, landelijk armoedebeleid.’

Bureaucratische hobbels

Zaanstad meldde zich in 2021 al aan, maar het kostte in de praktijk 3 jaar om te regelen dat dit geen nadelige consequenties heeft voor deelnemende gezinnen. Zo stelde de gemeente een giftendrempel in van 1800 euro per jaar voor iedereen met een bijstandsuitkering. Dit om te voorkomen dat de deelnemende gezinnen door de giften op hun uitkering worden gekort. Ook is geregeld dat deelnemers de kwijtschelding van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen behouden.

Programmaleider Bas Pieck van het Kansfonds: ‘We hebben doorlopend moeten schakelen omdat het landelijk aan een overkoepelend armoedebeleid ontbreekt. Het grote probleem is dat als je aan de ene kant geld geeft, er ergens anders wel gekort wordt, vanwege alle verschillende regelingen die invloed op elkaar hebben. Daarnaast hebben we ons aan de AVG-regels te houden, ook dat vereist veel afstemming.’

Lucht

De Zaanse wethouder Tuijn, van armoedebestrijding en schuldhulpverlening, is blij dat het onderzoek in zijn gemeente nu begint. ‘Met dit extra bedrag per maand komt er lucht bij gezinnen die al jarenlang de ene klap op de andere te verwerken kregen. Covid, inflatie, hogere energieprijzen; het zorgde er allemaal voor dat het leven steeds lastiger werd. Ik hoop dat ze met dit bedrag van Kansfonds mogelijkheden zien waar het gezin echt blij van wordt.’

Bron: GemeenteNu

Quote

Uitgaan nu.nl

21 juni 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching