NLMagazine Maatschappij - Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Daarmee krijgen gemeenten een belangrijke rol bij de inburgering van nieuwkomers. Om de uitwerking van de wet te monitoren en evalueren heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS gevraagd data te verzamelen bij onder meer de 345 Nederlandse gemeenten, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Lees meer...

NLMagazine Politiek & Maatschappij – Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar banken hadden ooit een nutsfunctie. Zij waren dienstbaar aan de bevolking door het in beheer nemen van ons spaargeld en verstrekten krediet aan boeren in de regio (Boerenleenbank) en aan particulieren via bijvoorbeeld de Raiffeisenbank. Deze bank was een familiebedrijf en stond aan de basis van de coöperatieve beweging onder de naam Kredietunie.

Lees meer...

NLMagazine Politiek & Maatschappij – Sinds we met z’n allen weten dat we de klimaatdoelstellingen van Parijs MOETEN gaan halen domineert de vraag: Nemen we wel voldoende maatregelen en kan het niet sneller? Terwijl de vraag of al die maatregelen wel echt nodig zijn, niet of nauwelijks wordt gesteld. We worden er vrijwel dagelijks aan herinnerd dat er acute noodzaak is voor actie, waardoor een gezonde discussie hierover vrijwel niet is te voeren.

Lees meer...

NLMagazine Politiek & Maatschappij - Een inhuurkracht van de gemeente Aalten heeft per ongeluk de burgerservicenummers en andere persoonlijke gegevens van alle Aaltenaren van 4 tot en met 23 jaar, ongeveer 5500 personen, naar een onbekend e-mailadres gestuurd. Ouders in de gemeente zijn via een brief geïnformeerd waarin de gemeente hen adviseert extra oplettend te zijn op aspecten van bijvoorbeeld identiteitsfraude.

Lees meer...

Politiek & Maatschappij – De toeslagenaffaire leidde tot een demissionair kabinet Rutte 3 en een paar weken later ontstond nationale verontwaardiging toen Kajsa Ollongren werd gefotografeerd met een A4tje waarop ‘een functie elders’ voor 2e kamerlid Pieter Omtzigt werd voorgesteld. De rest is inmiddels alweer geschiedenis met als ‘grande finale’ het geheugenverlies van Mark gevolgd door een motie van afkeuring door de 2e kamer, inclusief de coalitiepartijen.

Lees meer...

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching