Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

NLMagazine/Heemstede Wonnen en woningbeleid - Op woensdag 14 maart ondertekende wethouder Eveline Stam de Woondeal Metropool Regio Amsterdam (MRA). Met de woondeal hebben gemeenten samen met het Rijk, de provincies Noord Holland en Flevoland afspraken gemaakt om snel meer woningen te bouwen. Namens het Rijk ondertekende minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de woondeal.

Tot en met 2030 moeten er ruim 170.000 woningen bij komen. Heemstede zet in op het realiseren van 355 woningen om bij te dragen aan de landelijke bouwambitie. Het streven is om minimaal 30% sociale woningbouw te realiseren.

Wethouder Eveline Stam: ‘We hebben gezamenlijk een rol te vervullen om het woningtekort aan te pakken en daarom is het belangrijk om afspraken te maken. In de woondeal zijn nu afspraken vastgelegd van gemeenten, provincies en het Rijk in samenwerking met corporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners.

De Woondeal gaat o.a. over het realiseren van betaalbare woningen en over duurzame en toekomstbestendige woningbouw. De inzet is om zoveel mogelijk energieneutraal te bouwen zodat woningen ook in de toekomst klimaatveilig, aantrekkelijk en  betaalbaar zijn. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over woningbouw voor ouderen (met intensieve zorgvraag), verpleegzorgplekken en over de huisvesting en evenwichtige verdeling van specifieke aandachtsgroepen. Daarnaast worden ook sociaal-maatschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op wonen geagendeerd in de woondeal. 

Met het vaststellen van de Woondeal MRA 2023 komt de gemeente Heemstede in aanmerking voor eventuele financiële ondersteuning van het Rijk.

De afspraken die Heemstede gemaakt heeft in de woondeal maken ook onderdeel uit van de Woonvisie 2023-2026. De Woonvisie van Heemstede wordt op 25 mei in de Commissie Ruimte behandeld.

Quote

Uitgaan nu.nl

31 mei 2023

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching