24
Wed, Jul

Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine, Voedselbeleid - In een vandaag gepubliceerd rapport heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eindelijk opgeroepen tot strengere regulering van de voedingsindustrie. Samen met de tabaks-, alcohol- en kolenindustrie zijn de bedrijven volgens een deskundigenpanel van de VN jaarlijks verantwoordelijk voor 2,7 miljoen doden in Europa.

Voedselwaakhnd Foodwatch is blij met de steun van de WHO in haar lange campagnes tegen de voedselindustrie.

Nicole van Gemert van de voedselwaakhond Foodwatch legt uit: "De voedingsindustrie is deels verantwoordelijk voor slechte voeding en daaraan gerelateerde ziekten zoals diabetes type 2 en dodelijke hart- en vaatziekten. Naar het voorbeeld van de tabakslobby zaaien de bedrijven - soms met valse informatie- twijfels over de schadelijkheid van hun producten, maken ze  vooral voor jongeren reclame voor ongezonde producten en torpederen ze wetgeving ter bescherming van de gezondheid met een miljardenlobby. De Nederlandse regering moet eindelijk grote producenten aanpakken en effectieve maatregelen nemen om ondervoeding tegen te gaan: zoals een verbod op kindermarketing, effectieve suikertaks en verlaging van btw op groente en fruit”.

Net na de Europese verkiezingen is het nieuwe rapport van de WHO een alarmsignaal en een duidelijk mandaat aan politieke leiders: de Europese Commissie, lidstaten en het Europees Parlement moeten eindelijk handelen op het niveau van de gezondheidscrisis en de junkfood-industrie ter verantwoording roepen. De komende termijn biedt kansen voor bijvoorbeeld het verplicht maken van het Nutri-Score als Europees voedselkeuzelogo en het streng optreden tegen schadelijke voedseladditieven die in ultrabewerkte voedingsmiddelen worden gebruikt. Van Gemert: "Oproepen en vrijwillige toezeggingen door de industrie alleen zullen ons nergens brengen, het is tijd voor maatregelen die nu ook door de WHO onderschreven worden!"

In het rapport laat de WHO zien hoe bepaalde machtige industrieën in heel Europa ziekten en vroegtijdige sterfte aanwakkeren, onder andere door zich te richten op wetgeving ter voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten zoals hart- en vaatziekten, kanker en diabetes en hun risicofactoren zoals tabaks- en alcoholgebruik, ongezonde voeding en obesitas. Het rapport legt verschillende tactieken bloot die door industrieën worden gebruikt om winsten te maximaliseren en de volksgezondheid te ondermijnen. De WHO roept Europese regeringen op om de onevenredige invloed van de voedingsindustrie op het gezondheidsbeleid te beperken en onder andere strengere maatregelen tegen ondervoeding in te voeren.

Quote

NOS politiek

e-Matching