24
Wed, Jul

Opleiding & Wetenschap/Techniek
Typography

Deel 1: MBO in Nederland
Deel 3: MBO4Leisuresports, een voorbeeld van particulier MBO-onderwijs
Deel 4: MBO4Leisuresports, vragen over de opleiding
Deel 5: MBO4Leisuresports, ervaringen na de opleiding

NL Magazine Educatie – In het eerste artikel van deze serie beschreven we hoe het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in Nederland is verdeeld. In dit vervolg in de reeks besteden we aandacht aan het Particulier Middelbaar Beroepsonderwijs.

In Nederland groeit het aantal particuliere scholen en opleidingen voor het beroepsonderwijs. Deze organisaties zijn niet afhankelijk van subsidies van de overheid, maar worden door de studenten zelf gefinancierd. Dit betekent dat de kosten voor de student hoger zijn. Voor een MBO-opleiding ligt het collegegeld tussen €9.000 en €25.000 per jaar. Daarnaast kunnen er nog extra kosten zijn zoals inschrijfgeld, boeken en mogelijke excursies. Ook dat is verschillend per onderwijsaanbieder.

De insteek van de particuliere opleiding is, om deze extra kosten te vertalen naar een beter en kleinschaliger onderwijsaanbod. Ook kan het zijn dat de onderwijsrichting zeer specialistisch is en simpelweg niet op het reguliere MBO wordt aangeboden.
Vooral de andere benadering en kleinschaligheid is een reden voor studenten en ouders om voor de particuliere variant te kiezen, wanneer bijvoorbeeld een Regionaal Opleidingcentrum (Roc) te groot of anoniem is om een student te laten gedijen. Een particuliere school kan niet zomaar een programma vaststellen. Ondanks het niet ontvangen van landelijke subsidie moet de opleiding wel voldoen aan de door het ministerie van OC & W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) gestelde richtlijnen. (Deze ‘kwalificatiestructuur’ heeft elke opleiding)

De opleiding begint met het Basisdeel. Dit deel bevat de algemene onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels. Dat laatste onderdeel geldt voor niveau 4. Daarnaast bevat het basisdeel beroep specifieke eisen. Die gaan over de algemene vakkennis, vaardigheden en houding die de student heeft verworven.* 
Om te controleren of een particuliere school voordoet aan de eisen, kan er gekeken worden naar een inschrijving in het scholenregister (CREBO), een belangrijk criterium voor de erkenning van de scholen maar dat helaas niet gemakkelijk is te vinden op het internet.
De website van de onderwijsinspectie https://toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl waarop u de kwalificatie en inspectierapport kunt lezen, is echter wèl duidelijk.

Een andere instelling is de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), een branchevereniging met een keurmerk. Met betrekking tot onze serie over het MBO, volgen we MBO4leisuresports dat het gecertificeerde NRTO-kwaliteitskeurmerk bezit dat garant staat voor hoge kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt.

In het volgende artikel besteden we aandacht aan de praktijk van het MBO.

*  - Het ‘Basisdeel’ betreft de onderwijsinhoud voor de niveau 3 opleiding (geldt voor alle Mbo-opleidingen).
    - Het ‘Profieldeel’ betreft de specialisatie voor de middenkaderopleiding op niveau 4 (geldt ook voor alle Mbo-opleidingen.
   - De vakken NL, ENG, rekenen en Loopbaan & Burgerschap zijn zogenaamde ‘Generieke vakken’ waarvoor studenten een ‘Generiek examen’ doen.

Quote

Tech nu.nl

24 juli 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching