24
Wed, Jul

Cultuur Uitgaan Entertainment Media Lifestyle
Typography

NLMagazine/Hollands Kroon/Nieuwe Niedorp - Afgelopen dinsdagavond was de inwonersbijeenkomst over de erfgoedvisie van de gemeente Hollands Kroon een drukbezocht evenement.

Het historische pand Dorpshuis Prins Maurits in Nieuwe Niedorp was het decor waar ruim 60 bewoners bijeenkwamen om hun stem te laten horen over de voorgestelde visie van de gemeente. Met vijf thematische tafels werd de visie besproken, waarbij er ruimte was om te kijken naar ontbrekende elementen of aanpassingen die nodig waren.

De avond werd geopend door wethouder Lilian Peters, die benadrukte dat het niet alleen om de gebouwde omgeving ging, maar ook om de waarde van tuinwallen, lintbebouwing en het open landschap. Ze moedigde de aanwezige inwoners aan om hun ideeën en inbreng te delen, zodat zij samen met de gemeente konden werken aan een inspirerend erfgoed- en monumentenbeleid dat in lijn lag met het coalitieakkoord.

Varend erfgoed en dialect
Vanuit verschillende tafels werden diverse en goed onderbouwde onderwerpen aangedragen als potentiële pijlers voor het erfgoedbeleid. Er werd speciale aandacht gevraagd voor het varend erfgoed, zoals de Postboot Wieringen, evenals de landschappelijke glooiingen op het voormalige eiland. Onderwerpen zoals onderwaterarcheologie, de Afsluitdijk en het land van de Wieringermeer, dat bijna honderd jaar geleden uit het water werd gewonnen en een karakteristieke verkaveling heeft, werden ook enthousiast besproken.

De oorspronkelijke zorg over mogelijke beperkingen bij de status van “gemeentelijk monument” werd al snel minder belangrijk voor monumenteigenaren in vergelijking met de ondersteunende rol van de gemeente bij betaalbaar onderhoud en de soms strenge subsidieregelingen.

Een van de meest opmerkelijke bijdragen van de avond was het idee om de geschiedenis en oorsprong van de gemeente over te dragen aan jongere generaties op scholen. De gemeente zou samen met historische verenigingen kunnen zorgen voor educatieve programma’s op scholen om dit te faciliteren. Een belangrijk aspect hiervan zou ook het behoud van het dialect moeten zijn. Deze suggesties werden enthousiast genoteerd door de aanwezige gespreksleiders.

De avond werd afgesloten door wethouder Robert Leever, verantwoordelijk voor cultuur en (wereld)erfgoed, die de aanwezigen bedankte voor hun waardevolle en betrokken inbreng.

Bron: Erfgoedstem

Quote

Uitgaan nu.nl

24 juli 2024

Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

e-Matching