Politiek & Maatschappij
Typography
NL Magazine Politiek - De documentaire ‘Onderstroom’ laat zien hoe een burgerinitiatief kan leiden tot revolutionaire oplossingen. De verhouding tussen burger en overheid, de macht van het grote geld, de slinkse manieren waarop projectontwikkelaars burgers proberen in te pakken. Kortom, de democratie wordt op de proef gesteld door burgers die zelf het initiatief nemen. Deze film toont een sterk voorbeeld uit de praktijk: de windmolenproblematiek in Nederland. 

Filmer Jeroen Hoogendoorn laat zien wat er gebeurt als rondom zijn eigen dorp Pingjum het grootste windpark van Friesland moet verrijzen. Het historische polderlandschap waarin kleine dorpsgemeenschappen al eeuwen in harmonie met elkaar leven,  moet plaats bieden aan zo’n veertig tot zestig windmolens van bijna 200 meter hoog. Bij de bewoners slaat dit in als een bom. Dicht op de huid volgt Jeroen als participerend journalist een actiegroep die tegen de stroom in met een gewaagd burgerinitiatief komt. Het leven van de inwoners in Pingjum, en ver daarbuiten, verandert drastisch.

Drie jaar lang legt filmmaker Jeroen Hoogendoorn zijn hart en ziel in deze documentaire. Zijn manier van werken past uitstekend bij het thema van de documentaire; de moderne burger kan het verschil maken. Als inwoner én bewoner krijgt Jeroen de kans om een unieke vorm van participerende onderzoeksjournalistiek toe te passen. Dit resulteert in onthullende beelden van binnenuit. Hij heeft letterlijk in de achterkamertjes kunnen filmen; delicate gesprekken, hoog oplopende ruzies en emotionele ontboezemingen. Dit verhaal toont een proces dat slechts zelden inzichtelijk wordt gemaakt. Wat begon bij een zoektocht in eigen omgeving, eindigt via weifelende provinciale politiek, halsstarrige ministeries en een tweeslachtige Tweede kamer, bij een VN-tribunaal in Genève.

Onderstroom legt bloot, onderzoekt en confronteert.

 

Om Onderstroom te realiseren, wil Jeroen €20.000,- ophalen door middel van crowdfunding. De campagne loopt van 9 december 2015 tot en met 17 januari 2016. Meer informatie over dit project:www.cinecrowd.com/onderstroom.

 

CineCrowd

CineCrowd is het crowdfunding platform voor film. Op www.cinecrowd.com kunnen filmmakers hun ideeën voor films presenteren en pitchen aan het publiek. Iedereen, particulieren en ook bedrijven, kan zonder risico een bijdrage leveren en zo de realisatie mogelijk maken.