KNVB overstag

Sport & Gezondheid/Hobby
Typography

NL Magazine Sport - Na maanden en maanden stechelen, praten, praten en praten zijn het amateurvoetbal en het betaald voetbal er eindelijk uitgekomen om de voetbalpiramide te verbeteren. In de bondsvergadering heeft men eindelijk ingezien dat het aan amateurclubs in de Tweede en Derde divisie verplicht opleggen van het in dienst nemen van contractspelers absoluut geen haalbare kaart is. Met ingang van het seizoen 2017/2018 mogen de clubs nu dus eindelijk minder contracten en contracten voor minder uur per week afsluiten.

Eindelijk is de merkwaardige door de KNVB opgelegde kogel door de kerk. Clubvertegenwoordigers van de Tweede en Derde divisie, Eerste divisie, Eredivisie, de ledenraad amateurvoetbal en directie van de KNVB zaten met elkaar aan tafel en bespraken de twee grootste uitdagingen in de voetbalpiramide: 1. een verplicht aantal contractspelers in het amateurvoetbal en 2. deelname van beloftenteams.

Eindelijk duidelijkheid
Eindelijk kwam men tot het besluit dat amateurclubs met minder contractspelers mogen volstaan terwijl de KNVB maanden geleden veel méér contractspelers eiste. Men kwam eveneens tot de conclusie dat het zinvol is om het aantal contractspelers te koppelen aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de verschillende clubs. Last but not least besloot men dat het aantal beloftenteams in het seizoen 2018/2019 wordt gemaximaliseerd. De voorstellen zijn vandaag tijdens de bondsvergadering bekrachtigd door afgevaardigden van het amateur voetbal en betaald voetbal. Binnen niet afzienbare tijd wordt er geëvalueerd of de beslissingen effect sorteren en worden verder ook andere provocaties uit de voetbalpiramide onder de loep genomen.

Betaald worden of een gevulde koek
Aan het begin van dit seizoen werd de nieuwe voetbalpiramide ingevoerd en werd, voor het eerst sinds 1954 promotie en degradatie tussen het amateurvoetbal en het betaalde voetbal mogelijk. In de Tweede en Derde divisie zijn er licentievoorwaarden ingevoerd om clubs te helpen om te groeien naar een hoger niveau als er sprake is van promotie. De door de KNVB opgelegde sanctie om contractspelers in dienst te nemen, leidde bij vele amateurclubs tot groot ongenoegen. Een aantal spelers van elke club werd op die manier ‘betaald’ terwijl andere leden uit hetzelfde elftal na afloop van een wedstrijd als beloning voor hun geweldige inspanning bij wijze van spreken een gevulde koek konden halen in de kantine.

Minder contractspelers/minder uren per week
Die ongelijkheid is dus nu rechtgetrokken. Amateurvoetbalclubs in de Tweede en Derde divisie kunnen vanaf het seizoen 2017/2018 volstaan met minder contracten en minder uur per week dan het aantal dat de KNVB hen in eerste instantie oplegde.  Een apart, maar interessant gegeven is dat het aantal contractspelers nu wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de jeugdopleiding van een club. Hoe beter de jeugdopleiding, hoe minder contractspelers een club hoeft op te nemen. De ontwikkeling van het jeugdvoetbal komt zo beter tot zijn recht.

Tweede divisie
Voor de Tweede divisie stelde de KNVB dat elke club dertien contractspelers moest aanstellen. Dit aantal is nu teruggedraaid naar tien.Het minimale aantal uren voor contractspelers gaat terug van twaalf naar tien uur per week. Voor clubs met een lokaal of regionaal gecertificeerde jeugdopleiding, gaat het aantal contractspelers van acht en vier. Voor de clubs die promoveren naar de Tweede divisie en die verder willen groeien naar een nog hoger niveau, wordt een overgangsregeling samengesteld.

Derde divisie
In de derde divisie moeten clubs minimaal drie contractspelers in dienst nemen voor minimaal acht uur per week. Voorheen waren dat zes contractspelers voor minimaal twaalf uur per week. Als een club een jeugdopleiding heeft met regionale en lokale certificering, wordt men vrijgesteld van het aanstellen van contractspelers.

Jos de Jong

Quote

advertentie Body Fit